วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประโยชน์ของการทำไคเซ็น

ประโยชน์ของการทำไคเซ็น คือ
  1. ตรวจสอบ วิธีการทำงานของตนเอง
  2. ทบทวน ศึกษาวิธีการทำงานของตนเอง
  3. สร้าง ตนเองที่สามารถยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้

การละเลยการคิดที่ดีกว่า ไอเดียที่ดีกว่า ก็จะจมปลักอยู่กับวิธีทำที่แย่และวิธีทำที่สูญเปล่าได้
วิธีหลุดพ้นจากความโง่เหล่านี้ ก็คือ การทำไคเซ็นให้เด่นชัดนั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น