วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

5ส คือ ก้าวแรกของการไคเซ็น

เนื้อหาของ 5ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด


หัวข้อ 5ส คือ
            5ส ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย


1. สะสาง คือ กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นให้หมดไปจากที่สำงาน
2. สะดวก คือ จัดวางของที่จำเป็นให้ทุกคนสามารถหยิบใช้ได้ทุกครั้งที่ต้องการ
3. สะอาด คือ สถานที่ทำงานที่สะสางและทำให้สะดวกแล้ว ก็ต้องทำความสะอาด
4. สุขลักษณะ และ 5. สร้างนิสัย คือ การทำ 3 สิ่งที่กล่าวไปแล้วต่อไปเรื่อยๆ อย่างถูกสุขลักษณะและทำให้เป็นนิสัย


ปัญหาที่จะนำมาทำไคเซ็น 5ส
            งานที่เป็นภาระ
            งานที่ทำได้ลำบากหรือยุ่งยาก
            งานที่ผิดพลาดได้ง่าย
            เจ็บมือ ปวดท้อง เมื่อยชา และเหนื่อยล้า
            ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน
            เมื่อใช้เสร็จแล้ว สิ่งของต่างๆ ไม่กลับไปที่ที่ควรอยู่
ขั้นตอนในการทำความสะอาดมาก
เปื้อนและรกง่าย
  
ขั้นตอนของการไคเซ็น

1. สังเกต ค้นหาจุดที่เป็นปัญหา หรือเรื่องที่ยุ่งยาก อะไรคือปัญหา สาเหตุเกิดจากอะไร
2. คิด  จะแก้ไขปัญหาอย่างไร วิธีการขจัดปัญหาจากต้นเหตุ
3. ลงมือทำ นำวิธีแกไขปัญหามาปฏิบัติ วิธีที่ดีน้อยกว่าแต่ทำได้ ย่อมดีกว่าวิธีที่ดีที่สุดแต่ทำไม่ได้

 
ประโยชน์
            1. ลดต้นทุน
            2. ความปลอดภัย
            3. พัฒนาคุณภาพสินค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น