วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ไคเซ็น คือ การตามตื้อไม่ลดละ


อะไรที่ไม่ดี สาเหตุคืออะไร
            ข้อบกพร่อง ทำไคเซ็น
            ข้อบกพร่อง เลวร้ายกว่าเดิม
                        อะไรที่แย่ ตรงไหนที่ไม่ดี
            ข้อบกพร่อง เลวร้ายลงกว่าเดิม ทำไคเซ็นอีก

การนับชิ้นส่วนใส่กล่องยุ่งยาก นับผิด นับใหม่ อยู่เรื่อย
ตีตารางเขียนหมายเลข วางชิ้นส่วนตามตาราง แต่กระดานเลื่อนชิ้นส่วนล้มระเนระนาด ต้องวางใหม่
ไคเซ็น ทำเป็นหลุมพลาสติก ใส่แล้วไม่ต้องกลัวล้ม ไม่กลัวนับผิด ครบ 50 พอดี ไม่ขาดไม่เกิน

SMART ชาญฉลาด การทำงานอย่างมีแบบแผน

S: Specific (เป็นรูปธรรม)
M: Measurable (สามารถวัดได้)
A: Attainable (ทำให้สำเร็จลุล่วงได้)
R: Results-based (ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง)
T: Timebound (มีระยะเวลากำกับ)


            ไคเซ็น คือ การลงมือทำอย่างรวดเร็วโดย
                        ไม่ใช้เงิน         
                        ไม่เสียเวลา ไม่ต้องออกแรง
                        ไม่ต้องมีคนช่วย
            หากผลจากการทำ เป็น สิ่งที่เลวร้ายลงกว่าเดิม ก็เพียงหยุดทำ
           
            ตัวอย่าง โต๊ะเครื่องมือเป็นโลหะ เมื่อวางเครื่องมือทำให้เกิดรอยที่เครื่องมือ
            ไคเซ็น หาพลาสติกมาคลุมโต๊ะ ผลที่ได้ พลาสติกลื่น ทำให้เครื่องมือชนกันเป็นรอย
            ไคเซ็น ใช้แผ่นซีทกันลื่นแทนพลาสติก มีความยืดหยุ่น ไม่ลื่น ไม่ทำให้เกิดเสียง
            ไคเซ็น นำไปปูในลิ้นชักเก็บเครื่องมือ เครื่องมือไม่ไหล

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หลักการไคเซ็น 3 ข้อ

1. เลิก เป็นการลงมือทำได้ทันที เลิกสิ่งที่ไม่จำเป็น
    เช่น การแจกจ่ายเอกสารที่ไม่มีคนอ่าน
2. ลด ถ้าเลิกไม่ได้ ลดได้ไหม ลดขั้นตอนการทำงาน
    ลดปริมาณ ลดความถี่ ลดชนิด
    เช่น ต้องใช้ผงชูรสปรุงอาหาร ไม่ใช้ได้ไหม ถ้าไม่ได้ลดลงได้ไหม
3. เปลี่ยน ถ้าลดไม่ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหม เช่น เปลี่ยนจากผงชูรส
    เป็นน้ำต้มโครงกระดูก หรือน้ำต้มผักแทน

แต่ต้องยืนยันว่า จุดประสงค์ของงานยังคงเดิม คุณภาพไม่ได้ลดลง

ถ้าทำแล้วไม่ได้ผลดี ก็ทำไคเซ็นอีก

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

5ส คือ ก้าวแรกของการไคเซ็น

เนื้อหาของ 5ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด


หัวข้อ 5ส คือ
            5ส ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย


1. สะสาง คือ กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นให้หมดไปจากที่สำงาน
2. สะดวก คือ จัดวางของที่จำเป็นให้ทุกคนสามารถหยิบใช้ได้ทุกครั้งที่ต้องการ
3. สะอาด คือ สถานที่ทำงานที่สะสางและทำให้สะดวกแล้ว ก็ต้องทำความสะอาด
4. สุขลักษณะ และ 5. สร้างนิสัย คือ การทำ 3 สิ่งที่กล่าวไปแล้วต่อไปเรื่อยๆ อย่างถูกสุขลักษณะและทำให้เป็นนิสัย


ปัญหาที่จะนำมาทำไคเซ็น 5ส
            งานที่เป็นภาระ
            งานที่ทำได้ลำบากหรือยุ่งยาก
            งานที่ผิดพลาดได้ง่าย
            เจ็บมือ ปวดท้อง เมื่อยชา และเหนื่อยล้า
            ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน
            เมื่อใช้เสร็จแล้ว สิ่งของต่างๆ ไม่กลับไปที่ที่ควรอยู่
ขั้นตอนในการทำความสะอาดมาก
เปื้อนและรกง่าย
  
ขั้นตอนของการไคเซ็น

1. สังเกต ค้นหาจุดที่เป็นปัญหา หรือเรื่องที่ยุ่งยาก อะไรคือปัญหา สาเหตุเกิดจากอะไร
2. คิด  จะแก้ไขปัญหาอย่างไร วิธีการขจัดปัญหาจากต้นเหตุ
3. ลงมือทำ นำวิธีแกไขปัญหามาปฏิบัติ วิธีที่ดีน้อยกว่าแต่ทำได้ ย่อมดีกว่าวิธีที่ดีที่สุดแต่ทำไม่ได้

 
ประโยชน์
            1. ลดต้นทุน
            2. ความปลอดภัย
            3. พัฒนาคุณภาพสินค้า